Teoriler Projesi

AMAÇ
Bu projenin temel amaçları şunlardır:
 1. Türk ve İslâm dünyası akademyasına yeni imkânlar ve araştırma alanları açmak, çalışmaların belirli yöne ve alanlara teksif edilmesini sağlayarak daha verimli eserler üretilmesine vesile olmak,
 2. İslâm kültürüne ait mirası, sadece ilahiyatçılar için değil, değişik alanlarda çalışma yapan akademisyen ve araştırmacılar için kullanılabilir hale getirmek,
 3. İslâm medeniyeti birikimini çeşitli yönlerden okunabilir ve kavranabilir hale getirmek,
 4. Söz konusu alanda örnek teşkil edecek ve standart oluşturacak, akademik metodoloji ve üslûba sahip seminerler vermek ve bunları kitaba dönüştürmek,
 5. Bu çalışmaların uzun vadede bir sonucu olarak özellikle şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında uzmanlar yetiştirmek,
 6. İslam medeniyetinde tartışılan meseleleri yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece hâlihazırdaki sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade etmek,
 7. Ortaya çıkarılacak ilmî eser ve faaliyetlerle İslâm medeniyetinde dinî ve aklî düşüncenin sürekliliğini ortaya koymak,
 8. Projenin en yakın vadede amacı şudur: İslam geleneğinin çeşitli alanlarında ileri sürülmüş teorilerin ortaya çıktığı şehirler, iddia eden ve benimseyen düşünüler, İslam ve Batı dünyasına yayılımı, tarih içindeki dönüşümü, karşılıklı etkileşimleri, etkilediği sanat eserleri ve oluşturduğu ekolleri atlas formunda hazırlamaktır,
 9. Atlas formunda hazırlanması, bütün anlatıların grafikler, haritalar, cetveller ve sanat eserleri görselleriyle desteklenmiş olmasını gerektirmektedir,
 10. Şimdiye kadar İslam Düşünce Atlası başlığını taşıyan çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın farkı, teoriler merkezli bir atlas olup teorik düşüncenin İslam tarihindeki gelişimini şahıs, mesele, şehir, sanat eseri ve ekolleşme seviyesinde belirginleştirmesi ve görselleştirmesi olacaktır.
Proje Ekibi
 1. Ömer TÜRKER (Koordinatör)
 2. Ercan ALKAN (Koordinatör yardımcısı)
 3. Abdullah KARTAL
 4. Abdullah YILDIRIM
 5. Ahmet Kamil CİHAN
 6. Cüneyd KAYA
 7. Eşref ALTAŞ
 8. Fatma TURGAY
 9. Hacı Bayram BAŞER
 10. Hayrettin Nebi GÜDEKLİ
 11. Hümeyra ÖZTURAN
 12. Hüseyin MARAZ
 13. İbrahim Halil ÜÇER
 14. Kübra ŞENEL
 15. M. Talha BOYALIK
 16. Mehmet Ali KOCA
 17. Mehmet BULĞEN
 18. Mehmet ÖZTURAN
 19. Murat KAŞ
 20. Nedim TAN
 21. Osman DEMİR
 22. Sümeyye PARILDAR
 23. Zahit TİRYAKi