Proje Seminerleri

       İslam Nazariyatı Araştırmaları Merkezi’nin çatısı altında yürütülen çeşitli projeler bünyesinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora) öğrencileri ve alanında uzman akademisyenler tarafından ilmi toplantılar ve seminerler gerçekleştirilmektedir.
       VAZ PROJESİ SUNUMLARI
 • 12 Mayıs 2018 Cumartesi Saat: 11:00

Abdullah Yıldırım, er-Risâletü’l-Vaz’iyye ve İlmu’l-Vaz’ Üzerine Bazı Tespitler

 

 • 29 Mart Perşembe / 17:30
Mehmet Aşktaş, Vaz’ İlminde Tümellerin Yeri
 • 3 Mart 2018 / 11:00
  Sacide Ataş, Nahiv ve Mantığın Lafız Taksimi Arasındaki Fark
 • 10 Şubat 2018 / 11:00
  Ayşe Nuran Cansız, Vaz-Belagat İlişkisi.
 • 23 Ocak 2018 / 12:00
  Mehdi Cengiz, Fahrettin Razi’nin Belagat Anlayışında Vaz’ İlminin Yeri
 • 6 Ocak 2018 / 13:30-15:30
  Dilek Sucu, Lafız- Anlam ilişkisi: Lafzın Medlulü
 • 9 Aralık 2017 / 11:00
  Zeynep Çilingir, İsmin Delaleti
 • 17 Kasım 2017
  14:00-15:00
Esma Şencal, İlmu’l-Meani Tanımları ve Semantics İle Örtüştüğü Hususlar
15:00-16:00
Zehra Gökgöz, Harfin Delaleti
 • 3 Kasım 2017 / 14:00-15:00
  İbrahim Halil Ayten, Vaz Risalelerinde Kullanılan Kaynaklar
 • 27 Ekim 2017 / 14:00
  Şeyma Gülsüm Önder, Göstergebilimin Temel Meseleleri
[/vc_column_text][/vc_column]
[/vc_row]