Proje Ekibi

      Koordinatör:
1. Ömer Türker (Genel Koordinatör ve Proje Danışmanı)
2. Eşref Altaş (İşârât Geleneği Projesi)
3. Nail Okuyucu (Yöntem Projesi: Fıkıh Disiplini)
4. Fatma Turğay (Yöntem Projesi: Felsefe Disiplini: İşrâkî Ekol)
           Koordinatör Yardımcıları:
Ercan Alkan (Teoriler Projesi)
İbrahim Halil Ayten (İşârât Geleneği Projesi, Muğnî Projesi)
Kübra Şenel (“Anlam Teorileri” Çalıştayları)
Miraç Gündüz (Muğnî Projesi)
Savaş Tali (Muğnî Projesi)
Zehra Gökgöz (Vaz’ Projesi)
Süleyman Elik (Klasikten Moderne Siyaset Düşüncesi Projesi)
Hatice Umut (Klasikten Moderne Siyaset Düşüncesi Projesi)
Üveys HAN (Klasikten Moderne Siyaset Düşüncesi Projesi)