bina_1

İslam Nazariyatı Araştırmaları Merkezi, Koordinatörlüğünü Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi bölümünden Prof. Dr. Ömer Türker’in yaptığı bu kurumun temel hedefi, islam nazari düşüncesinde ortaya çıkan çeşitli araştırma yöntemlerini belirgin kılmaya yönelik akademik seviyede projeler üretmektir.