Aristoteles Çalıştayı

30 Aralık 2016 Cuma günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı bünyesindeDoç. Dr. Ömer Türker’in yürütücülüğünü yaptığı “İslam Düşüncesinde Yöntem Projesi” kapsamında “İslam Düşünce Geleneklerinde Aristoteles” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirildi.

Mu’tezile Metodolojisi Çalıştayı

Hicri 198-227 (m.813-842) yılları arasında hükümdar olan Abbasi halifeleri Me’mûn ve Muʻtasım felsefe tarihçilerince iki husus ile çok iyi bilinirler. Birincisi, bir yüzyıl önce Me’mûn’un babası Mansur ile başlamış bulunan devasa tercüme projesini desteklemişlerdir. Netice olarak Yunan felsefesi ve biliminin en önemli eserlerinin çoğu Arapçaya çevrilmiştir.