VAZ PROJESİ SUNUMLARI

 

  • 12 Mayıs 2018 Cumartesi Saat: 11:00
Abdullah Yıldırım, er-Risâletü’l-Vaz’iyye ve İlmu’l-Vaz’ Üzerine Bazı Tespitler

 

 

  • 29 Mart Perşembe / 17:30
Mehmet Aşktaş, Vaz’ İlminde Tümellerin Yeri

 

  • 17 Mart 2018 / 11:00

Sacide Ataş, Nahiv ve Mantığın Lafız Taksimi Arasındaki Fark

 

  • 10 Şubat 2018 / 11:00

Ayşe Nuran Cansız, Vaz-Belagat İlişkisi.

 

  • 23 Ocak 2018 / 12:00

Mehdi Cengiz, Fahrettin Razi’nin Belagat Anlayışında Vaz’ İlminin Yeri

 

  • 6 Ocak 2018 / 13:30-15:30

Dilek Sucu, Lafız- Anlam ilişkisi: Lafzın Medlulü

 

  • 9 Aralık 2017 / 11:00

Zeynep Çilingir, İsmin Delaleti

 

  • 17 Kasım 201714:00-15:00

Esma Şencal, İlmu’l-Meani Tanımları ve Semantics İle Örtüştüğü Hususlar

15:00-16:00

Zehra Gökgöz, Harfin Delaleti

 

  • 3 Kasım 2017 / 14:00-15:00

İbrahim Halil Ayten, Vaz Risalelerinde Kullanılan Kaynaklar

 

  • 27 Ekim 2017 / 14:00

Şeyma Gülsüm Önder, Göstergebilimin Temel Meseleleri

Yöntem Projesi Tanıtım

İnsan çokça dinlemedikçe öğrenemez. Dahası yazmayı dinlemekten daha fazla yapması gerekir.

Câhız, Kitâbu’l Hayevân